Producenci
Produkt dnia
Kasa fiskalna Novitus SDF-3 BASIC - MYJNIE SAMOCHODOWE
Kasa fiskalna Novitus SDF-3 BASIC - MYJNIE SAMOCHODOWE
1 709,70 zł 1 390,00 zł
szt.
Czytnik kodów kreskowych Honeywell Voyager 1250g
Czytnik kodów kreskowych Honeywell Voyager 1250g
269,00 zł 218,70 zł
szt.

Tani serwis kas fisklanych, komputerów stacjonarnych, laptopów - Legionowo, ul. Piłsudskiego 31A

Nowości
Osłona terminala OTI - Saturn
Osłona terminala OTI - Saturn
205,00 zł 166,67 zł
szt.
Osłona terminala U1000
Osłona terminala U1000
248,46 zł 202,00 zł
szt.
Osłona terminala TRIO-IQ
Osłona terminala TRIO-IQ
239,85 zł 195,00 zł
szt.
Osłona terminala Ingenico - Self 2000/4000/5000
Osłona terminala Ingenico - Self 2000/4000/5000
195,00 zł 158,54 zł
szt.
DRUKARKA TSC TTP-345 + Ethernet - 99-127A003-1002
DRUKARKA TSC TTP-345 + Ethernet - 99-127A003-1002
2 799,00 zł 2 275,61 zł
szt.
DRUKARKA TSC TTP-247 + Ethernet - 99-125A013-1002
DRUKARKA TSC TTP-247 + Ethernet - 99-125A013-1002
2 299,00 zł 1 869,11 zł
szt.
Waga do  boksu kasowego (wagoskaner) SATURN 2 MAGELLAN 3510HS 2D
Waga do boksu kasowego (wagoskaner) SATURN 2 MAGELLAN 3510HS 2D
4 292,70 zł 3 490,00 zł
szt.
Blog: Kategorie
Blog: Chmura tagów
Pomoc zdalna

Do sesji zdalnej pomocy będziesz potrzebował programu TeamViewer.

Możesz pobrać go tutaj

Kontakt z serwisem: 509 466 466

Jesteśmy członkiem:

KRD

Program Novitus Online Ready wystartował !

Novitus Online Ready

 

 

PROMESA MODERNIZACJI URZĄDZENIA FISKALNEGO
Novitus Online Ready zostaje uruchomiony  w związku z planami Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Finansów, 
w zakresie zmiany sposobu pracy urządzeń fiskalnych, a co za tym idzie przewidywaną koniecznością dostosowania lub
wymiany obecnych modeli urządzeń na tzw. urządzenia fiskalne online, producent urządzeń marki NOVITUS tj.


Spółka COMP S.A. ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze
Przedsiębiorców pod nr KRS 37706, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze NIP
522-00-01-694, REGON 012499190, kapitał zakładowy: 14 795 470 zł, w całości wpłacony.
Adres do korespondencji: COMP SA Oddział Nowy Sącz NOVITUS – Centrum Technologii
Sprzedaży, ul. Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz, deklaruje, iż:


1. W przypadku wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie
kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, w kształcie
opublikowanym do konsultacji na dzień złożenia niniejszej promesy, COMP S.A. gwarantuje, iż
klienci (Właściciele), którzy zakupią w okresie od 1 kwietnia 2017 do 31 grudnia 2017 modele
urządzeń fiskalnych wymienione w punkcie 2 niniejszej promesy, wprowadzone do obrotu przez
COMP S.A. (tj. sprzedane do Autoryzowanego Partnera Serwisowego) po 1 stycznia 2017 roku,
będą uprawnieni do skorzystania z preferencyjnej usługi w zakresie modernizacji urządzenia, na
warunkach określonych w niniejszej promesie.
2. Modele urządzeń objęte usługą modernizacji na warunkach niniejszej promesy to:

• Kasa fiskalna Nano E
• Kasa fiskalna Mała Plus E
• Kasa fiskalna Sento Lan E
• Kasa fiskalna Soleo Lan E
• Kasa fiskalna Next
• Drukarka fiskalna Deon E
• Drukarka fiskalna Bono E
• Drukarka fiskalna HD E

3. Skorzystanie z usługi modernizacji przez Właściciela urządzenia odbywać się będzie poprzez
złożenie pisemnego zlecenia do Autoryzowanego Partnera Serwisowego COMP S.A.
i wykonywane będzie przez serwis fabryczny COMP S.A.
4. Właściciel urządzenia poniesie koszt wykonania modernizacji w wysokości 490 zł netto, który
płatny będzie po wykonaniu usługi. Kwota ta zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości
obowiązującej w momencie realizacji usługi. Koszt usługi modernizacji nie zawiera usług
standardowych związanych z deinstalacją urządzenia, odczytem modułu fiskalnego,
transportem, itp., które Właściciel urządzenia ponosi według cennika obowiązującego
u Autoryzowanego Partnera Serwisowego COMP S.A.
5. Właściciel urządzenia będzie uprawniony do skorzystania z usługi modernizacji w terminie do
dnia 31 grudnia 2020 po spełnieniu łącznie wszystkich warunków, jak poniżej:
a. Urządzenie zostało zakupione przez Właściciela w okresie od 01.04.2017 do 31.12.2017.
b. Urządzenia zostało wprowadzone do obrotu przez COMP S.A. po 01.01.2017.
c. Urządzenie zostało zarejestrowane przez Właściciela na stronie producenta
www.online.novitus.pl najpóźniej do dnia 31.12.2017. Rejestracja wymaga podania poniższych danych:

• nazwa firmy,
• adres firmy,
• NIP,
• adres e-mail,
• telefon,
• dane osoby reprezentującej firmę,
• numer seryjny urządzenia,
• data zakupu i fiskalizacji urządzenia.

6. Po dokonaniu rejestracji zostanie nadany przez COMP S.A. właściwy numer rejestracyjnypromesy.
7. W celu realizacji przysługujących uprawnień, Właściciel urządzenia, ze strony
www.online.novitus.pl , w oparciu o przyznany numer rejestracyjny, drukuje zlecenie
modernizacyjne i przekazuje wraz z urządzeniem do realizacji do Autoryzowanego Partnera Serwisowego COMP SA.
8. W przypadku wejścia w życie przepisów, które będą inne od założeń opublikowanych na dzień
złożenia promesy i w związku z tym urządzenia, o których mowa w punkt 2 nie będą mogły
podlegać modernizacji, Właściciel urządzenia objętego promesą uprawniony będzie do zakupu
dowolnego urządzenia fiskalnego marki NOVITUS, wprowadzanego do obrotu w oparciu o nowe
obowiązujące przepisy, z rabatem do 20% w stosunku do ceny obowiązującej w dniu zakupu.
Rabat, o którym mowa w niniejszym punkcie, będzie miał zastosowanie również do sytuacji, gdy
właściciel urządzenia objętego promesą zrezygnuje z usług modernizacji i wyrazi chęć zakupu
nowego urządzenia wyprodukowanego w oparciu o nowe przepisy.
9. Rabat, o którym mowa w punkcie 8, będzie miał zastosowanie także w przypadku gdy
Właściciel urządzenia zakupi w okresie 01.04.2017 – 31.12.2017 następujące modele urządzeń fiskalnych:

a. Kasa Mała Plus,
b. Kasa Sento E,
c. Kasa PS4000 E,
d. Drukarka fiskalna Delio Prime E,

oraz spełni wszystkie warunki określone w punkcie 5 niniejszej promesy.
10. COMP S.A. zastrzega sobie prawo do uzupełnienia lub zmiany warunków niniejszej promesy
po wejściu w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie kryteriów
i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, tak aby dostosować
warunki promesy do obowiązujących przepisów, nie zmieniając jednak podstawowych zasad
związanych z prawem do żądania modernizacji lub prawem zakupu nowych urządzeń z rabatem.

Novitus Online Ready

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl